Hoş Geldin, Ziyaretçi!

E-ticaret Forumlarına erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üyeliği tamamen ücretsizdir.

Mesafeli Sözleşmelerde Tüketiciyi Bilgilendirme

E-ticaret Haberleri, E-ticaret Sektörü, E-ticaret duyuruları için ecommag.net'i ziyaret edebilirsiniz.

Avukat

Premium ✔
Kurumsal Üye
Katılım
24 Nis 2020
Mesajlar
18
Tepkime puanı
10
bilgi.jpg

Tüketiciyi Bilgilendirme Zorunluluğu

Tüketicinin korunması ve ekonomik hayatın dengesinin sağlanabilmesi tüketiciyi doğru şekilde bilgilendirmekten geçer. Gerçekten de tüketici hangi mal veya hizmeti alacağını, söz konusu mal veya hizmetin fiyatını, kalitesini, malın bozuk çıkması halinde hangi yollara başvurabileceğini bilirse olası bir uyuşmazlık halinde kendi hakkını arayabilecek ve böylelikle birçok sorun ortadan kalkacaktır[1]. Bununla beraber, satıcı veya sağlayıcıya getirilen bilgilendirme zorunluluğu ile tüketicinin sözleşme yapma iradesinin sağlıklı oluşabilmesine, sağlam ve temel bir olanak sağlamaktadır[2].

Mesafeli Sözleşmelerde tüketicinin bilgilendirilmesi konusu TKHK m. 48/2’de düzenlenmiştir; “Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.” Bu hükme göre tüketicinin mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuştur.

Satıcı veya sağlayıcının bu bilgilendirmeyi hangi çerçevede yapacağı ise Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 5’de düzenlenmiştir. Yönetmelikteki düzenlemeye göre satıcı veya sağlayıcı, tüketiciyi bazı konularda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirmelidir[3]

Yönetmelik m. 5/2 uyarınca bu bilgiler sözleşme ile bir bütündür ve taraflar aksini kararlaştırmadıkları sürece değiştirilemez. Belirtmek gerekir ki, satıcı veya sağlayıcı Yönetmelik m. 5/1-d ‘de yer alan ek masraflara ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemişse, tüketici Yönetmelik m. 5/3 gereği bu masrafları karşılamakla yükümlü olmayacaktır. Son olarak, TKHK m. 48/2 f.2 ‘de ve Yönetmelik m.5/6 ‘da belirtildiği üzere, herhangi bir uyuşmazlık halinde ön bilgilendirmenin yapıldığını ispat etme yükümlülüğü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Bir önceki yönetmelikten farklı olarak bu yönetmelikte ön bilgilendirme daha geniş düzenlenmiştir. Nitekim yönetmelikle getirilen düzenlemeler yukarıdaki bilgilerin sadece sözleşmenin kurulmasından önce değil, buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce de sağlanmasını öngörmüştür[4].

——————————————————————————————————————-

[1] Altunkaya, Mehmet, “SÖZLEŞMENİN KURULUŞUNDAN ÖNCE TÜKETİCİNİN KORUNMASI”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 8, S. 1-2, Haziran-Aralık 2004, s.110; Zevkliler, Aydın / Aydoğdu, Murat, Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara 2004, s. 71.

[2] Demir, Mehmet, Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması, Ankara 2004, s. 37.

[3] Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 5; ”a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,

b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,
ç) Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,

d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,
f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,
g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,
ğ) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

h) 15 inci madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
ı) Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

i) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
j) Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.”
[4] Ataün, Didem, “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Kapsamı Ve Ön Bilgilendirme”, http://www.mondaq.com/turkey/x/3571...Szlemeler+Ynetmelii+Kapsam+Ve+n+Bilgilendirme (18.11.15).
 

Deae

Üye
Katılım
21 May 2020
Mesajlar
11
Tepkime puanı
5
Konum
Ankara
Merhaba ön bilgilendirme formunu sipariş aşamasında site üzerinde gösterip tik kutusu ile onaylatmak yeterli mi. Ayrıca sipariş maili ekinde de iletme zorunluluğu var mı? Teşekkürler.
 

E-ticaret Haberleri, E-ticaret Sektörü, E-ticaret duyuruları için ecommag.net'i ziyaret edebilirsiniz.