Hoş Geldin, Ziyaretçi!

E-ticaret Forumlarına erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üyeliği tamamen ücretsizdir.

Mesafeli Sözleşme Nedir? Tanımı ve Kapsamı

Avukat

Premium ✔
Kurumsal Üye
Katılım
24 Nis 2020
Mesajlar
17
Tepkime puanı
10
mesafeli-sozlesme.jpeg

Tarafların fiziki olarak bir araya gelmeden yaptıkları bu sözleşmeler “mesafeli sözleşmeler” olarak tanımlanmaktadır. Mesafeli sözleşmeler, hukukumuzda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer almış ve uygulama usul ve esasları ise bu kanuna göre çıkan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Mesafeli sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48. maddesi ve 27 Kasım 2014 tarihli, 29188 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 4/e maddesinde; “satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeler” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre mesafeli sözleşmenin iki unsuru bulunmaktadır. İlki, satıcı veya sağlayıcının mal veya hizmetlerini uzaktan pazarlamak amacıyla oluşturduğu bir sistem olmalıdır. İkincisi ise tüketici ile sağlayıcı ya da satıcının fiziksel varlığı olmadan sözleşmenin kurulmasıdır.

Belirtmek gerekir ki, satıcının veya sağlayıcının mal veya hizmetlerini aynı zamanda mağazasında sunuyor olması sözleşmenin kurulmasına engel değildir. Daha açık bir ifadeyle, satıcı veya sağlayıcı mal veya hizmetlerini hem mağazasında hem de uzaktan iletişim araçlarıyla satışa sunuyor olabilir. Bu durum uzaktan iletişim araçlarıyla sözleşme kurulmasını engellemez. Ancak ifade edelim ki, uzaktan iletişim araçlarıyla başlatılan sözleşme satıcı veya sağlayıcının iş yerinde kurulursa bu sözleşme mesafeli sözleşme olarak kabul edilmez[1]. Çünkü ilgili hüküm uyarınca, tarafların fiziksel varlığı olmadan kurulması gereken bir sözleşme olmadığı açıktır. Taraflar yazılı, görsel, işitsel, elektronik veya diğer iletişim araçları aracılığı ile sözleşme yapabilirler.[2]

6502 Sayılı TKHK m. 48/6. f. şu şekilde kaleme alınmıştır; “mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.” Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde kapsam dışı haller m. 2/2 ‘de sayılmıştır. Buna göre, bu yönetmelik hükümleri;

a) Finansal hizmetler,
b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,
c) Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,
ç) Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,

d) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
e) Konut kiralama,
f) Paket turlar,
g) Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
ğ) Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,

h) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki bilgi verme yükümlülüğü ile 18 inci ve 19 uncu maddelerde yer alan yükümlülükler saklı kalmak koşuluyla yolcu taşıma hizmetleri,
ı) Malların montaj, bakım ve onarımı,

i) Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler
ile ilgili sözleşmelere uygulanmaz.

—————————————————————————————

[1] Özel, Çağlar, Tüketicinin Korunması Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2014, s. 213; Aydoğdu, Murat, Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara 2015, s. 287.

[2] Yılmaz, Oğuz Gökhan, “TÜKETİCİ HUKUKUNDA MESAFELİ SÖZLEŞMELER”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2013, Y.4, S. 14, s. 1017.